Veelgestelde vragen

Wat wordt door de verzekering vergoed?


Er is een verschil in wat vergoed wordt voor kinderen tot 18 jaar en wat vergoed wordt voor volwassenen. Kosten voor de jeugd (met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie) worden over het algemeen volledig vergoed. Er zijn afspraken gemaakt met verzekeraars waardoor de kans klein is dat er voor de zorg aan jeugdigen moet worden bijbetaald. Het grootste deel van de zorg voor volwassenen valt niet in de basisverzekering. Als u een aanvullende verzekering hebt afgesloten, dan kunt u een vergoeding krijgen per behandeling. De verzekeraar bepaalt welke vergoedingen er zijn. De ene verzekeraar vergoed alle kosten tot een bepaald bedrag, de andere verzekeraar vergoedt een maximale vergoeding per behandeling. Vragen hierover kunt u stellen bij uw verzekeraar. Ook op allesoverhetgebit.nl kunt u nagaan welke vergoeding u krijgt van uw verzekeraar.
Kan ik van tevoren uitzoeken hoeveel ik voor de behandeling moet betalen?


Ja. Op onze praktijkwebsite en in de wachtkamer vindt u de tarievenlijst van onze praktijk. Het is mogelijk dat er voor sommige behandelingen afgeweken wordt van de tarievenlijst.De reden hiervoor kunt u terug vinden op de tarievenlijst.Behandelingen die meer dan €250 kosten worden voor u begroot, zodat u vooraf weet wat de kosten ongeveer zullen zijn.Het is altijd mogelijk dat er tijdens de behandeling door onvoorziene omstandigheden afgeweken moet worden van de begroting, dit zal dan met u besproken worden.
Hoe weet ik welke behandelingen de tandarts of orthodontist uitvoert?


De tandarts, orthodontist of mondhygiënist informeert u vooraf over de verschillende behandelingen (prestaties). Op de praktijkwebsite vindt u uitgebreide informatie over de behandelmethoden en de daarbij behorende tarieven. Op allesoverhetgebit.nl is een lijst met behandelingen en een uitgebreide toelichting te vinden.
Hoe kan ik zien door wie ik behandeld word en welke taak diegene heeft?


De tandheelkundige zorg wordt uitgevoerd door verschillende tandheelkundig zorgverleners. Deze hebben ieder hun eigen taken en bevoegdheden. In onze praktijk vindt u op de website een overzicht van de medewerkers in de praktijk. Op onze naambadge staat, naast onze naam, ook wat onze functie is in de praktijk. Is het voor u niet duidelijk? Aarzel dan niet en vraag het aan diegene die u behandelt. Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de leden van het tandheelkundig team en beroepen in de tandheelkunde vindt men op www.allesoverhetgebit.nl onder alles over de tandartspraktijk.
Waar is meer informatie te vinden over behandelmogelijkheden?


Meer informatie over aandoeningen, tandheelkundige behandelingen, alternatieven voor behandelingen en tips voor een gezonde mond is te vinden op www.allesoverhetgebit.nl. De tandarts, orthodontist of mondhygiënist kan u informeren over behandelmogelijkheden die passen bij uw persoonlijke situatie.