top of page

Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.

Vragen over uw rekening?

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden
Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing: Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur ontvangt u van Infomedics, zij zorgen voor de facturatie aan onze patiënten. De factuur wordt per mail of per post aan u verstuurd.
Door middel van een overboeking kunt u de factuur betalen aan Infomedics.
Voor vragen over uw factuur kunt u bellen met het centrale nummer van Infomedics  036 2031900

Verzekeringen
U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar allesoverhetgebit.nl.

 
 
bottom of page